PRIV - Jak lze prodloužit výdrž baterie?

background image

Jak lze prodloužit výdrž baterie?

Zařízení se automaticky přepíná do režimu spánku, když jej nepoužíváte, a nepoužívané aplikace se přepínají do
pohotovostního režimu, aby se ušetřila energie baterie.
Pokud se baterie přesto vybíjí rychleji, než jste očekávali, můžete její výdrž prodloužit změnou určitých nastavení. Přejeďte
jednou dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem od horního okraje obrazovky směrem dolů. Klepněte na možnost
a poté změňte libovolné z následujících nastavení.