PRIV - Indikátor stavu baterie na okraji obrazovky

background image

Indikátor stavu baterie na okraji obrazovky

Ve výchozím nastavení se při nabíjení zařízení na pravém okraji obrazovky zobrazí barevný pruh, který funguje jako

indikátor stavu baterie. Pruh se během nabíjení zařízení prodlužuje a barva přechází z červené na žlutou a následně na

zelenou.
Když je zařízení v režimu spánku a nabíjí se, zobrazuje indikátor aktuální stav baterie v procentech a odhad času

zbývajícího do úplného nabití zařízení.
Pokud je v místnosti tma nebo je baterie nabita na 100 %, indikátor automaticky zmizí, aby vás nerušil. Je-li obrazovka

zapnutá, indikátor automaticky zmizí po osmi sekundách. Při vypnutí obrazovky se opět zobrazí.