PRIV - Uvolnění kapacity úložiště

background image

Uvolnění kapacity úložiště

Pokud je interní úložiště zařízení zcela nebo téměř plné, může být zařízení pomalejší. Pokud chcete uvolnit místo a zvýšit
výkon zařízení, můžete zkusit odebrat nepotřebné soubory a vymazat data z mezipaměti.

1.

Přejeďte jednou dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem od horního okraje obrazovky směrem dolů.

2.

Klepněte na možnost

> Úložiště a USB > Interní úložiště.

3.

Proveďte libovolný z následujících kroků:
• Chcete-li zakázat nebo odinstalovat nepoužívanou aplikaci, klepněte na možnost Aplikace a poté na aplikaci.

Klepněte na možnost

. Klepněte na možnost Zakázat nebo Odinstalovat. Klepněte na možnost OK.

Uživatelská příručka

Nastavení

63

background image

• Chcete-li odstranit nepotřebné soubory, klepněte na kategorii nebo možnost Prozkoumat. Přejděte k souboru.

Stiskněte soubor a přidržte jej. Klepněte na případné další soubory, které chcete odstranit. Klepněte na možnost

.

• Pokud chcete vymazat mezipaměť a odstranit ze zařízení dočasné soubory, klepněte na možnost Data uložená

v mezipaměti > OK.