PRIV - Vyjmutí paměťové karty

background image

Vyjmutí paměťové karty

1.

Proveďte některý z následujících kroků:
• Vypněte zařízení.
• Přejeďte jednou dvěma prsty nebo dvakrát jedním prstem od horního okraje obrazovky směrem dolů. Klepněte na

možnost

> Úložiště a USB. Klepněte na paměťovou kartu. Klepněte na možnost > Nastavení > Vysunout.

2.

V poloze, kdy přední strana zařízení směřuje dolů, zasuňte špičku nástroje dodávaného se zařízením do příslušného

otvoru v levé horní části zařízení a uvolněte držák paměťové karty. Pokud nástroj dodávaný se zařízením nemáte,

můžete použít i kancelářskou sponku.

Uživatelská příručka

Nastavení

62

background image

3.

Vysuňte držák a vyjměte paměťovou kartu.

4.

Zasuňte držák zpět do slotu.