PRIV - Změna způsobu připojení zařízení k počítači

background image

Změna způsobu připojení zařízení k počítači

Při připojení k počítači se zařízení ve výchozím nastavení vždy připojí v režimu nabíjení a na panelu oznámení se zobrazí
oznámení s informací o používaném režimu. Chcete-li změnit režim připojení, musí být zařízení připojeno k počítači.

1.

Přejeďte prstem od horního okraje obrazovky směrem dolů.

2.

Klepněte na oznámení o připojení USB.

3.

Vyberte požadovanou možnost.