PRIV - Zapnutí nebo vypnutí zařízení

background image

Zapnutí nebo vypnutí zařízení

Stiskněte a přidržte tlačítko napájení na levé straně zařízení.
• Chcete-li zařízení vypnout, klepněte na možnost Vypnout.
• Chcete-li zařízení vypnout a poté jej opět zapnout, klepněte na možnost Restartovat.