PRIV - Přechod mezi domovskými obrazovkami

background image

Přechod mezi domovskými obrazovkami

Mezi domovskými obrazovkami můžete přecházet pomocí gesta na obrazovce.

Přejeďte prstem doleva nebo doprava po obrazovce.

Rada: Mezi domovskými obrazovkami můžete přecházet také přejetím prstem doleva nebo doprava na fyzické klávesnici
nebo přejetím prstem přes tečky zobrazené nad panelem Oblíbené položky.