PRIV - Přidání aplikace, widgetu nebo zástupce na domovskou obrazovku

background image

Přidání aplikace, widgetu nebo zástupce na

domovskou obrazovku

1.

Na domovské obrazovce klepněte na možnost

.

2.

Klepněte na možnost Aplikace, Widgety nebo Zástupci.

3.

Stiskněte a přidržte aplikaci, widget nebo zástupce, a jakmile se zobrazí domovská obrazovka, zvedněte prst.

Po přidání zástupce na domovskou obrazovku můžete být vyzváni k jeho nastavení. Jestliže jste například přidali zástupce
Poslat e-mail kontaktu, klepněte na kontakt, kterému chcete poslat e-mail.