PRIV - Odstranění zprávy

background image

Odstranění zprávy

1.

V aplikaci Messenger stiskněte a přidržte zprávu.

2.

Klepněte na možnost

> Odstranit.