Nápověda pro PRIV

background image

PRIV

Verze:: 6.0

U

živatelská příručka

background image

Vydáno: 2016-05-19

SWD-20160519163749325

background image

Obsah

Nastavení a základní informace......................................................................................................................5

Rychlé seznámení se zařízením......................................................................................................................5
Vložení karty SIM........................................................................................................................................... 6
Vložení paměťové karty.................................................................................................................................. 7
Zapnutí nebo vypnutí zařízení.........................................................................................................................9
Přechod mezi domovskými obrazovkami........................................................................................................ 9
Používání navigačních tlačítek........................................................................................................................9
Gesta dotykové obrazovky............................................................................................................................ 10
Pohybová gesta............................................................................................................................................14
Aplikace, widgety a zástupci.........................................................................................................................16
Přizpůsobení zařízení................................................................................................................................... 19

Telefon a hlas...............................................................................................................................................20

Ikony telefonu.............................................................................................................................................. 20
Zjištění vlastního telefonního čísla................................................................................................................ 20
Změna vyzváněcího tónu..............................................................................................................................20
Volání.......................................................................................................................................................... 21
Přijímání hovorů...........................................................................................................................................22
Blokování hovorů......................................................................................................................................... 24
Přidání kontaktu nebo čísla do seznamu rychlé volby....................................................................................25
Přidržení hovorů a přesměrování hovorů.......................................................................................................26
Zahájení konferenčního hovoru.................................................................................................................... 26
Volání přes síť LTE........................................................................................................................................ 28
Volání přes síť Wi-Fi...................................................................................................................................... 29
Hlasová schránka........................................................................................................................................ 30

Aplikace a funkce........................................................................................................................................ 32

Vyhledání nápovědy k aplikacím...................................................................................................................32
Stažení aplikace z obchodu Google Play

.....................................................................................................32

Uspořádání domovské obrazovky................................................................................................................. 32
Messenger...................................................................................................................................................35

background image

Informace o aplikaci Google

a funkci Now on Tap....................................................................................... 36

Hodiny.........................................................................................................................................................37
Vyhledávání v zařízení BlackBerry................................................................................................................ 40
Služby určování polohy a aplikace Mapy Google............................................................................................42
Klávesové zkratky........................................................................................................................................ 44
Google Chrome

a Stahování....................................................................................................................... 46

Tisk............................................................................................................................................................. 47

Nastavení.................................................................................................................................................... 49

Přizpůsobení nastavení zařízení....................................................................................................................49
Přehled nabídky Rychlé nastavení................................................................................................................49
Přehled nastavení zařízení............................................................................................................................50
Oznámení.................................................................................................................................................... 54
Úložný prostor a paměťové karty.................................................................................................................. 62
Připojení...................................................................................................................................................... 64
Baterie a napájení........................................................................................................................................86
Zobrazení.................................................................................................................................................... 91
Účty............................................................................................................................................................ 94
Usnadnění...................................................................................................................................................95
Uživatelé..................................................................................................................................................... 97
Zálohování a obnovení............................................................................................................................... 100
Aktualizace softwaru zařízení..................................................................................................................... 102

Zabezpečení..............................................................................................................................................103

Zámky, hesla a ochrana dat........................................................................................................................103
Vyhledání a ochrana ztraceného zařízení.................................................................................................... 111
Nastavení zabezpečení.............................................................................................................................. 113

Právní upozornění......................................................................................................................................118